28 november, 2022

Standardrubrik

  1. Evenemang
  2. Föreläsning

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Årsmöte 2022 (på Bilda)

Bilda Stationsgatan 15, Skellefteå

Välkomna till klubbens årsmöte -- Dagordning: 1 Mötets öppnande 2 Frågan om mötets behöriga utlysande 3 Fastställande av dagordning 4 Val av mötesordförande 5 Val av mötets sekreterare 6 Val av justeringsmän och rösträknare 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 8 Styrelsens ekonomiska berättelse 9 Revisionsberättelsen 10 Beviljande av ansvarsfrihet 11 Fastställande av medlemsavgifter 12 Val av ordförande Läs mer om Årsmöte 2022 (på Bilda)[…]

Lasse Johansson Bildvisning

Bilda Stationsgatan 15, Skellefteå

Lasse Johansson gästar klubben och visar bilder och föreläser. Han har bland annat skapat projektet "Jag! Här!" i samband med Skellefteå stads 150-årsjubileum.

Emil Tjärnström: Historien bakom bilden

Bilda Stationsgatan 15, Skellefteå

Historien bakom bilden Som journalist och berättare har Emil Tjärnström länge kombinerat bild och text. ”En bild säger mer än tusen ord, heter det. Men ett fotografi kan samtidigt växa och bli ännu intressantare när vi får veta historien bakom. Det tänkte jag prata om.”

Digital föreläsning med Mattias Sjölund, landskapsfotograf

Vi börjar höstens program i fotoklubben med en föreläsning med Mattias Sjölund, som är en landskapsfotograf från Uppsala. Mattias gör bilder av både det stora och det lilla landskapet, där bilderna ligger mer åt fine art-hållet än de översaturerade solnedgångsbilderna. Han driver Foto Magica, som anordnar fotoresor, och har också ett mentorsprogram för fotografer. Föreläsningen Läs mer om Digital föreläsning med Mattias Sjölund, landskapsfotograf[…]

Juryuppdrag – Gotlands fotoklubb

Bilda Stationsgatan 15, Skellefteå

Det var tidigare planerat för gästföreläsning denna dagen. Istället har vi fått äran att agera jury åt Gotlands fotoklubb i deras mästartävling. "Mästartävlan är en kollektionstävling där varje kollektion består av tre bilder. Temat är fritt men det ska finnas ett tydligt inbördes sammanhang mellan bilderna. Vi tävlar i två klasser svartvitt och färg och Läs mer om Juryuppdrag – Gotlands fotoklubb[…]