30 maj, 2024

Standardrubrik

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Vad har du i kameraväskan?

Bilda Stationsgatan 15, Skellefteå, Sverige

Nu startar vi upp årets aktiviteter med första klubbträffen. Tänkte vi skulle prata om vad vi har med oss i våra kameraväskor. Ta gärna med och visa vad du packar med dig. Vi ses på Bilda kl18!

Bidragsinlämning till RIFO

Bilda Stationsgatan 15, Skellefteå, Sverige

De som ska tävla i riksfototävlingen tar med sina bidrag för inlämning. Också bra tillfälle att be om råd om man har svårt att välja vilka bilder man ska tävla med.

AI och fotografi? (Moderskeppet)

Bilda Stationsgatan 15, Skellefteå, Sverige

Vi diskuterar AI och hur det kan användas i fotografi. Kommer även titta på någon Moderskeppets kurser som handlar om AI.

Årsmöte & bildvisning

Bilda Stationsgatan 15, Skellefteå, Sverige

Välkomna till klubbens årsmöte. -- Dagordning: 1 Mötets öppnande 2 Frågan om mötets behöriga utlysande 3 Fastställande av dagordning 4 Val av mötesordförande 5 Val av mötets sekreterare 6 Val av justeringsmän och rösträknare 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 8 Styrelsens ekonomiska berättelse 9 Revisionsberättelsen 10 Beviljande av ansvarsfrihet 11 Fastställande av medlemsavgifter 12 Val av ordförande Läs mer om Årsmöte & bildvisning[…]

Besök i museets bildarkiv

Nordanå Ernst Westerlunds allé, Skellefteå, Sverige

Vi träffas 17:30 på Nordanå museum och får en guidad visning i deras arkiv. Välkomna!

Mobilfoto

Bilda Stationsgatan 15, Skellefteå, Sverige