RSF: Exponera nr 1 / 2021

Exponera! Nyhetsbrev från Riksförbundet Svensk Fotografi

Verksamhetsstöd
Förbundsstyrelsen diskuterar möjligheten att införa ett verksamhetsstöd att sökas av klubbar som upplever svårigheter med anledning av bl a corona-pandemin. Närmare information presenteras i något av kommande nr av Exponera!

Inlämning till Riksfotoutställningen 2021 pågår
Se inbjudan och information här. Sista datum för att ladda upp och skicka in bilder är den 31 januari och deltagaravgifter ska betalas senast den 7 februari.

Det finns fortfarande klubbar som inte har betalat sin årsavgift.
Den är 700 kr för klubbar och då ingår en årsbok (nästa års utgåva). Betala till Bankgiro 135-6856, ange klubb och årsavgift 2021.

OBS! Håll era/dina uppgifter uppdaterade
För att RSF:s information ska kunna nå våra medlemmar (via e-post och ibland vanlig post) är det viktigt att vi fortlöpande får information om alla ändringar av kontaktuppgifter. Läs mer här.

Inbjudan till Swedish Exhibition 2021
RSF bjuder in fotografer från hela världen, amatörer såväl som professionella, till vår femte internationella utställning. Den följer regelverken från FIAP och flera andra internationella organisationer. Bilderna ska vara uppladdade senast den 15 februari. Läs mer här.

Samarbetspartners

CEWE
Medlemmar i RSF får bl a 20% rabatt på alla bildprodukter. Läs mer här.

Inbjudan till CEWE Photo Award 2021
Tävla om fler än 1000 priser.

LogoModerskeppet.png

Medlemmar i RSF får rabatterat pris på abonnemang. Extra förmånligt för barn- och ungdomsverksamhet. Läs mer här.

Exponera! är vårt nyhetsbrev som skickas ca 10 ggr per år till de medlemmar som valt att prenumerera i sin medlemsprofil på hemsidan. Material i form av text och bild kan löpande skickas till redaktionen via epost till redaktion