4 december, 2017

Riksfotoutställningen RIFO

RSF inbjuder sina medlemmar att delta med bilder i den årliga Riksfotoutställningen som består att fem olika grupper inklusive en för unga fotografer. Sedan 2016 ingår även en sjätte grupp för Bildspel. Längst ned på denna sida ges en översiktlig beskrivning av de olika grupperna. Olika jurypersoner ges i uppdrag att välja ut de bästa bidragen i varje grupp. Utvalda bidrag kallas antagna och bland dessa ska juryn fördela ett antal diplom och medaljer i valörerna Guld, Silver och Brons

Resultat och juryns motivering redovisas vid Riksfototräffen som 2019 genomförs i Simrishamn 24-26 maj med Österlens Fotoklubb som arrangör. De antagna bilderna kommer därefter att presenteras på vår hemsida.

 

Mer info hittar du här