4 december, 2017

Riksfotoutställningen RIFO

RSF inbjuder sina medlemmar att delta med bilder i den årliga Riksfotoutställningen som består att fem olika grupper inklusive en för unga fotografer. Sedan 2016 ingår även en sjätte grupp för Bildspel. Olika jurypersoner ges i uppdrag att välja ut de bästa bidragen i varje grupp. Utvalda bidrag kallas antagna och bland dessa ska juryn fördela ett antal diplom och medaljer i valörerna Guld, Silver och Brons

Resultat och juryns motivering redovisas vid Riksfototräffen.

Mer info hittar du här