15 mars, 2017

Styrelsen

Örjan Fredriksson Ordförande

Agneta Hansson Vice ordförande

Mikael Håkansson Kassör och hemsida-ansvarig

Carina Hedlund Tävlingsansvarig

Hans E Westerlund Suppleant

Kjell Eriksson Suppleant

Ni når oss på info@skellefteafotoklubb.se