15 mars, 2017

Styrelsen

Agneta Hansson Ordförande

Victoria Söderström Vice ordförande

Mikael Håkansson Kassör och hemsida-ansvarig

Örjan Fredriksson Tävlingsansvarig

Hans E Westerlund Suppleant

Kjell Eriksson Suppleant

Ni når oss på info@skellefteafotoklubb.se