10 mars, 2017

Klubbens historia

En aprilkväll under andra världskriget satt några entusiaster på Perssons Festvåning i Skellefteå och diskuterade möjligheten med en fotoklubb. Resultatet av detta blev att den 21:a April 1943 bildades Skellefteå Fotoklubb, på initiativ av Tore Persson och Sven E Nilsson. Redan från början fick klubben en flygande start, med hobbyutställning 1944 och jubileumsutställning 1945, som lade grunden för en god klubbekonomi.

Genom inspirerade och kunniga insatser från medlemmar och styrelser genom åren har klubben kunnat vara obrutet verksam sedan den bildades. I klubben har alla kunnat finna något av intresse, från yrkesfotografen till den oerfarna amatören, från teknikentusiasten till den uteslutande bildinriktade. På senare år finns även en god andel duktiga kvinnliga medlemmar.

På riksnivå har klubben hört till de mer kända genom åren, genom sina tävlingsinsatser, kanske främst på den sv/v sidan, men också som arrangörer för de uppskattade RIFO-träffarna 1968, 1985 och 2006. Skellefteå Fotoklubb tog bl.a inteckning i vandringsprisen i både grupp A (påsiktsbilder) och grupp B (dia) i riksfotoutställningen 1985, samt i grupp A 2003.

Av klubbens medlemmar är Gunnar Forsell den som blivit mest känd. Han måste anses som en av landets främsta amatörfotografer och var under sin levnad en utomordentlig inspiratör för alla i sin omgivning.

I många år hade klubben ett eget fotolabb, från 1997 fram till till tidigt 2000-tal fanns det beläget på E-fyran i centrala staden. Där medlemmar, främst ungdomar, skapade sina bilder själva, eller under sakkunnig ledning vid någon kurs.

Numera anordnar vi regelbundet klubbkvällar i studieförbundet Bildas lokaler i centrala Skellefteå. Våra klubbkvällar brukar ha lite olika teman, såsom teknik, programvaror, utrustning eller bildvisningar. Ofta bjuder vi in till inspirerande och spännande föreläsningar och bildvisningar av såväl kända som mindre kända fotografer.

År 2016 blev Skellefteå Fotoklubb utsedd till årets fotoklubb av Bonnier Digital FOTO.

Sen starten 1943 fram till 2018 har klubben varit aktiv i hela 75 år. Detta firades med jubileumsmiddag och föreläsningar av fotojournalisten Linda Forsell och naturfotografen Peter Lilja.