RSF: Exponera nr 5 / 2021 – Resultat från Riksfotoutställningen

Exponera! Nyhetsbrev från Riksförbundet Svensk Fotografi

Resultat från Riksfotoutställningen
Då Riksfototräffen även i år tyvärr fick ställas in pga rådande pandemi, har vi valt att publicera resultatet av Riksfotoutställningen i ett format som liknar det som skulle ha visats i samband med juryredovisningen på plats i Umeå. Grattis alla vinnare!

Påminnelse: Kallelse till Riksfotostämma 2021
Varje medlemsklubb utser en (1) representant att under den digitala stämmans öppethållande avge klubbens röster genom inloggning till RSF:s WEB-omröstning via https://j.mp/3t3mSjV där stämman hålls öppen från midnatt mot torsdagen den 20 maj till midnatt mot söndag den 23 maj. Föranmälan av delegat ska ske enligt instruktion på hemsidan senast den 14 maj.

Valberedningen behöver dig!
Valberedningens arbete är väldigt viktigt. Uppgiften att leta fram kandidater till styrelsen kräver ett brett kontaktnät och god människokännedom. Önskemålet är att ha tre personer i valberedningen, helst från olika delar av landet. Om du vet någon som passar in på ovanstående beskrivning – tipsa oss på info.

Välkommen att skicka in bidrag till Årsboken 2021/2022
Riksförbundets Årsbok kommer att innehålla ett urval av bilder, vilka kommer att spegla den samtida Fotografins bredd från Sveriges Fotoklubbars medlemmar. Boken utgör ett inspirerande tidsdokument för var och en med intresse och sinne för fotografi och bilder.
Välkommen med dina bildbidrag till RSF Årsbok 2021/2022 senast onsdagen den 30 juni.

Fotografer som tilldelas RSF Utmärkelse
I år är det sex stycken som tilldelats denna utmärkelse för fotografiska framgångar. Förteckning över samtliga mottagare finner du här.

Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF informerar
I år har fyra svenska fotografer tilldelats hederstecknet MNFFF – Master of Photography Nordiska Förbundet för Fotografi. Sökanden ska inlämna en bildportfölj, som bedöms av en utsedd beslutskommitté. MNFFF har tre nivåer, brons, silver och guld. Det utdelades 17 titlar till Nordiska fotografer denna gång, varav fyra från Sverige. Info om NFFF finner du här, och info om mottagarna av MNFFF finner du här.

Information om nytt administrativt system
Som vi berättade i ett tidigare mail till klubbarna, har Förbundsstyrelsen fattat beslut om att till Riksfotostämman motionera om en satsning på ett administrativt system för gemensam administration av klubb- och medlemsuppgifter, samt administration av arrangemang, aktiviteter och tävlingar samt avgiftshantering. Detta system ger stora fördelar för såväl klubbar som RSF.
Mer information, samt svar på inkomna frågor, finner ni på hemsidan via följande länk: https://www.svenskfotografi.org/styrelsen-informerar/

Jubileumsbok – RSF 75 år
SISTA CHANSEN att få Jubileumsboken fraktfritt. Vi har tagit fram en jubileumsbok som tar er ända tillbaka till 1946, då Riksförbundet bildades. De klubbar och direktmedlemmar som betalat sin årsavgift för 2021 erhåller ett gratisexemplar av boken. Beställningar utöver det kostar 160 kr/st.
Beställer ni fler exemplar, senast den 30/4 2021, bjuder vi på frakten för hela beställningen. Passa på att beställa årsböcker samtidigt, så slipper ni betala extra för frakten. Läs mer här.

Påminnelse: Jubileumsstipendium och verksamhetsstöd
Riksförbundet har beslutat att inrätta ett jubileumsstipendium om 175.000 kr, att utgå till aktiviteter och projekt bland våra medlemsklubbar under jubileumsåret 2021. I dessa 175.000 kr inkluderas ett verksamhetsstöd till de medlemsklubbar, som har drabbats extra hårt av pandemin. Läs mer om hur du söker här.

FIAP senarelägger sina aviserade regeländringar och avgifter för Distinctions.
De relativt omfattande förändringar för distinctions-ansökningar kommer införas senare än vad som aviserades i förra Exponera!

Fototävling CEWE Photo Award
Fram till 31 maj kan du deltaga i CEWE Photo Award.

Årsböcker
Det finns exp

RSF på Instagram
Följ oss gärna och är du intresserad av att vara “Veckans fotograf”, skriv ett PM till oss på Instagram.

RSF Förtjänstecken
Många fotoklubbar har ett fåtal eldsjälar att tacka för att verksamheten har kunnat bedrivas med kontinuitet från år till år. Ett bra satt att uttrycka sitt tack för allt ideellt arbete är att förära dessa personer något av RSF:s Förtjänsttecken. Det i Guld brukar delas ut vid Riksfototräffen. Info finner du här, samt regelverket här.
Förteckningar över utdelade Förtjänsttecken finns här (årtalsordning) och här (namnordning).

NFFF Hederstecken
Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF utdelar årligen NFFF Hederstecken baserade på framgångar i nordiska utställningar/tävlingar med NFFF- och/eller FIAP-patronage. Regelverket för NFFF Hederstecken finns här och en förteckning över utdelade Hederstecken finns här.

Informationsbroschyr RSF
Samlad information om fördelarna med ett medlemskap i RSF.

Samarbetspartners

CEWE
Medlemmar i RSF får bl a 20% rabatt på alla bildprodukter. Läs mer här.

LogoModerskeppet.png

Medlemmar i RSF får rabatterat pris på abonnemang. Extra förmånligt för barn- och ungdomsverksamhet. Läs mer här.

Exponera! är vårt nyhetsbrev som skickas ca 10 ggr per år till de medlemmar som valt att prenumerera i sin medlemsprofil på hemsidan. Material i form av text och bild kan löpande skickas till redaktionen via epost till redaktion