27 januari, 2022

Standardrubrik

Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

Problemlösarkväll

Bilda Stationsgatan 15, Skellefteå

Alla har vi någon gång strul eller problem med tekniken eller liknande. Tänkte vi skulle ha en problemlösarkväll där vi alla kan lufta problem och hjälpas åt att lösa dem.

Kvällspromenad i stan

Bilda Stationsgatan 15, Skellefteå

Vi träffas på Bilda och sen tar vi en gemensam fotopromenad i stan.

Urval bilder till 360

Bilda Stationsgatan 15, Skellefteå

I slutet av förra året hade vi en utlysning om bilder för en kommande utställning på 360 träningscenter i stan. Vi förlänger möjligheten att skicka in bidrag för detta och den här kvällen träffas vi gemensamt för att välja ut bilder och även planera den här utställningen tillsammans.   Välkomna!

Årsmöte 2022

Nordanå Ernst Westerlunds allé, Skellefteå

Välkomna till klubbens årsmöte -- Dagordning: 1 Mötets öppnande 2 Frågan om mötets behöriga utlysande 3 Fastställande av dagordning 4 Val av mötesordförande 5 Val av mötets sekreterare 6 Val av justeringsmän och rösträknare 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 8 Styrelsens ekonomiska berättelse 9 Revisionsberättelsen 10 Beviljande av ansvarsfrihet 11 Fastställande av medlemsavgifter 12 Val av ordförande Läs mer om Årsmöte 2022[…]

Gästföreläsning

Bilda Stationsgatan 15, Skellefteå

Mer info kommer senare.