2 april, 2017

Ingemars Digitaltävling (15 maj)

Tävlingen arrangeras av NND och medlemmar i anslutna klubbar äger rätt att deltaga. Även enskild medlem äger rätt att deltaga.
Sista inlämningsdag är den 15:e maj.
Deltagaren skickar själv in sitt / sina bidrag till NND.
Fritt motivval och kan vara svart/vitt eller färg.
Vid inskickande ange ditt namn samt eventuell titel på respektive fil.

Dina bidrag skickas till tävlingsledare Åke Andersson, akand@telia.com via Wetransfer.com, Sprend.com eller liknande filöverföringsservice. Skicka INTE direkt i mejl.

Betalning sker till NND, Pg 68 56 34-8
Vid betalning ange ditt namn och klubb.
Betalning skall ske i samband med inskickande av bidrag.

Regler ”Ingemars Digitaltävling”

Instiftat av – och till minne av – Ingemar Johansson, ordförande i NND 2012

Tävlingen arrangeras av NND styrelse

Tävlande fotograf garanterar i samband med sina skickade bidrag:

– Det är fotografens egen bild.

– fotografen är medlem i fotoklubb, ansluten till NND.

– deltagaravgiften är betald.

– bilden uppfyller god nätetikett.

– bilderna inte tidigare blivit prisbelönta eller uttagna för visning i tidigare tävlingar inom RSF eller NND.

Tävlande fotograf godkänner att bilderna får publiceras på Internet och användas av arrangören vid marknadsföring och redovisning av tävlingen.

Tävlande bild ska vara i JPEG, max 2000 Px på längsta sidan och vara max 1,5 Mb stor.

Max 4 bilder per deltagare.

Filen skall märkas med bildens titel och fotografens namn. Kom ihåg att hålla titeln kort samt att dubbelnamn kan skrivas som initialer. *Se exempel nedan.

Inlämnande

Senaste inlämningsdatum är den 15:e maj om inte annat anges i inbjudan. Arrangören anger i samband med inbjudan hur bilderna skall lämnas in. Deltagaren skall vid inlämnandet ange namn, klubbtillhörighet samt adress för sändande av eventuellt pris.

Deltagaravgiften är 50 kr/person

Bilder returneras ej.

Senast den 30 juni kommer samtliga deltagande bilder att publiceras på NNDs hemsida. Resultatet publiceras under juni månad. Bilder som ej uppfyller ovanstående regler kommer att refuseras av tävlingsledningen.

1:a, 2:a och 3:e plats tilldelas pokal, därefter utdelas 2 till 6 stycken diplom efter förtjänst. För kommentar plockas därefter ut så många bilder att totala antalet belönade och uttagna blir 15 stycken. Samtliga 15 bilder skall vara kommenterad av jury. Resultat och kommentarer redovisas på NND:s hemsida. Vinnande bilder kan komma att skrivas ut och visas i samband med prisutdelning vid DIFO-stämman.

Exempel på märkning

midsommarnatt A_B Andersson.jpg

(Informationen är från Norra Norrlandsdistriktets hemsida)