Klubben byter bank

Från och med juni månad så har klubben bytt bank till Länsförsäkringar Bank.
I och med detta så har vi även bytt från Plusgiro till Bankgiro.
Vårat Bankgiro är 890-9491. Alla inbetalningar ska ske till det här kontot framöver.

Väl mött!
– Mikael Håkansson
   Kassör