Ändring i vårens program

Vi kommer köra jurybedömning åt Ystads fotoklubb den 28 april.
Utflykten till Jörn blir framflyttad till 26 maj.

Hemsidans kalender är uppdaterad med rätt datum och tider.