RSF: Exponera nr 8 / 2020 – med inbjudan till Riksfotoutställningen

Exponera! Nyhetsbrev från Riksförbundet Svensk Fotografi

Inbjudan till Riksfotoutställningen 2021
Genomförs i Umeå med Umeå Fotoklubb och Fotoföreningen F’labb som arrangörer – se inbjudan och information här. Sista datum för att ladda upp och skicka in bilder är den 31 januari och deltagaravgifter ska betalas senast den 7 februari.

Årsbok 2020/2021 – kan beställas nu!
Årsboken är nu tryckt. Precis som förra året är det ett stort antal sidor i färg och resten i ett högklassigt gråskaletryck. Totalt 106 sidor med bilder och ingen reklam! Alla bilderna är valda ur insänt bildmaterial. Varför inte beställa fler exemplar? En prima gåva/julklapp för alla bildintresserade! OBS! Beställ senast den 30 november, så finns det en chans att ni kan få boken före jul. Läs mer här.

Inbjudan att delta i 29th FIAP Color Biennial 2021
En FIAP Biennial är en världsövergripande tävling mellan FIAPs medlemsnationer. Varje enskild nation beslutar själv om tema och för Sverige har vi valt Bilar respektive Båtar. Välkommen med dina bidrag senast 20 november! Läs mer här.

Moderskeppet ny samarbetspartner
Vi är extra glada över att kunna meddela att vi träffat ett samarbetsavtal med Moderskeppet. Genom ett mycket förmånligt avtal kan nu klubbarna mer aktivt verka för en utökad och mer aktiv barn- och ungdomsverksamhet, vilket skapar förutsättningar för både tillväxt och föryngring. Självklart har vi även ett avtal på årsabonnemang och fina prispremier till Riksfotoutställningen! Läs mer här.

Motioner till Riksfotostämman
För att kunna behandlas vid Riksfotostämman skall motion vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre månader före stämman. Inkomna motioner skall delges de anslutna klubbarna senast två månader före stämman. Rätt att till Riksfotostämman inlämna motion tillkommer varje ansluten klubb eller enskild medlem av förbundet samt förbundets styrelse. Även medlem i ansluten fotoklubb kan inlämna motion om den är åtföljd av vederbörande klubbstyrelses yttrande.

OBS! Håll era/dina uppgifter uppdaterade
För att RSF:s information ska kunna nå våra medlemmar (via e-post och ibland vanlig post) är det viktigt att vi fortlöpande får information om alla ändringar av kontaktuppgifter. Läs mer här.

15th FIAP World Cup for Clubs 2020
Sista datum för uppladdning via http://cfoto.hiho.it/fiap2020.php är 4 dec 2020. Informationslänk: https://www.fiap.net/en/world-cup-for-clubs

RSF Arbetsstipendium
Det finns ett stipendium för seniorer och ett för ungdomar (upp till 25 år). Ansökan om stipendium lämnas av klubbstyrelse och skall vara RSF tillhanda senast den 31 december. Stipendiesumman är f.n. 5000 kr. Info finner du här

Medlemskort 2021
Även 2021 kommer vi att tillhandahålla medlemskort för fotoklubbarna. De går att beställa med ett mail till exp och kostar fortfarande 2:-/st. Praktiskt för klubbar som inte själv vill eller kan ta fram medlemskort. Läs mer här.

Nya medaljer
Enligt beslut i styrelsen har en ny mindre medalj tagits fram som erbjuds klubbarna att köpa, och de större medaljerna är reserverade för riksomfattande tävlingar. Se information och priser på vår hemsida.

RSF på Facebook
Vi finns nu även på Facebook. Om du är intresserad av att vara med i gruppen, sök efter “Riksförbundet Svensk Fotografi – Medlemsgrupp”. Läs mer här.

RSF på Instagram
Följ oss gärna och är du intresserad av att vara “Veckans fotograf”, skriv ett PM till oss på Instagram.

RSF Utmärkelse
2016 introducerade vi RSF Utmärkelse som, efter ansökan, kan utdelas för framgångsrikt deltagande i av RSF arrangerade utställningar, salonger och tävlingar. Några missade att söka förra året och andra kanske under 2020 har samlat fler poäng till nästa nivå. Senaste datum för ansökan är den 15 februari. Läs mer här.

RSF Förtjänstecken
Många fotoklubbar har ett fåtal eldsjälar att tacka för att verksamheten har kunnat bedrivas med kontinuitet från år till år. Ett bra satt att uttrycka sitt tack för allt ideellt arbete är att förära dessa personer något av RSF:s Förtjänsttecken. Det i Guld brukar delas ut vid Riksfototräffen. Där finns bestämmelser, blankett för ansökan, uppgift om kostnader samt förteckningar över alla mottagare. Info finner du här.

Inbjudan till CEWE Photo Award 2021
Tävla om fler än 1000 priser.

CEWE Medlemmar i RSF får bl a 20% rabatt på alla bildprodukter. Läs mer här.

Exponera! är vårt nyhetsbrev som skickas ca 10 ggr per år till de medlemmar som valt att prenumerera i sin medlemsprofil på hemsidan. Material i form av text och bild kan löpande skickas till redaktionen via epost till redaktion.