Kallelse Årsmöte 28/2

Årsmötet kommer hållas söndagen den 28 februari kl 13:00

I år blir mötet digitalt och anordnas via Teams:

Anslut på din dator eller i mobilappen
Klicka här om du vill delta i mötetDagordning
1 Mötets öppnande
2 Frågan om mötets behöriga utlysande
3 Fastställande av dagordning
4 Val av mötesordförande
5 Val av mötets sekreterare
6 Val av justeringsmän och rösträknare
7 Styrelsens verksamhetsberättelse
8 Styrelsens ekonomiska berättelse
9 Revisionsberättelsen
10 Beviljande av ansvarsfrihet
11 Fastställande av medlemsavgifter
12 Val av ordförande i klubben
13 Val av styrelseledamöter
14 Val av revisorer
15 Val av valberedning
16 Övriga frågor
17 Mötet avslutas


Det finns också möjlighet att delta på plats i Bildas lokal på stationsgatan.
Där kan vi vara max 8 personer, så meddela oss i förväg om ni tänker komma.