RSF: Exponera! Nr 7 / 2021

Exponera! Nyhetsbrev från Riksförbundet Svensk Fotografi

FÖRLÄNGT SENASTE INLÄMNINGSDATUM för bidrag till Årsboken 2021/2022
Riksförbundets Årsbok kommer att innehålla ett urval av bilder, vilka kommer att spegla den samtida Fotografins bredd från Sveriges Fotoklubbars medlemmar. Boken utgör ett inspirerande tidsdokument för var och en med intresse och sinne för fotografi och bilder.
Välkommen med dina bildbidrag till RSF Årsbok 2021/2022 senast söndagen den 25 juli.

RSF:s fototävling med CEWE är avgjord
Vi gratulerar vinnarna! Vinnarbilderna kan du se här.

Ansökningar om FIAP Utmärkelse – Distinction 2021
Du som står i begrepp att 2021 göra en ansökan om FIAP kan redan nu skicka din preliminära ansökan till Monica Wennblom (monica.wennblom(at) svenskfotografi.org) för handledning fram till slutlig utformning. Tänk på att anskaffa ett sk FIAP Life Card samt en personlig FIAP kod i god tid dvs redan nu under sommaren. Hur du går tillväga kan du läsa om på hemsidan under rubriken Internationellt välj Deltaga i Internationella Salonger gå vidare till rubriken FIAP Life Card. Absolut sista datum när ansökan skall vara helt korrekt ifylld är 1 november. Välkommen att kontakta Monica Wennblom för frågor rörande ansökan.

Nordiskt Fotomästerskap Kollektion 2021
NFFF – Nordiska Förbundet för Fotografi inbjuder till en ny aktivitet: Nordiskt Fotomästerskap Kollektion 2021. Vi inbegriper även resultatet från denna tävling i underlaget för RSF Utmärkelse. Nytt regelverk finner ni här.

Påminnelse: Jubileumsstipendium och verksamhetsstöd
Riksförbundet har beslutat att inrätta ett jubileumsstipendium om 175.000 kr, att utgå till aktiviteter och projekt bland våra medlemsklubbar under jubileumsåret 2021. I dessa 175.000 kr inkluderas ett verksamhetsstöd till de medlemsklubbar, som har drabbats extra hårt av pandemin. Läs mer om hur du söker här.

RSF Förtjänstecken
Många fotoklubbar har ett fåtal eldsjälar att tacka för att verksamheten har kunnat bedrivas med kontinuitet från år till år. Ett bra satt att uttrycka sitt tack för allt ideellt arbete är att förära dessa personer något av RSF:s Förtjänsttecken.
Observera att vi nu utökat med ett tecken i Platina, för 25 års förtjänstfullt arbete.
Nytt är även att tecknet i Guld nu kan sökas utan att tecknet i Silver tidigare erhållits.
Info finner du här, samt regelverket här. Förteckningar över hittills utdelade Förtjänsttecken finns här (årtalsordning) och här (namnordning).

Valberedningen behöver dig!
Valberedningens arbete är väldigt viktigt. Uppgiften att leta fram kandidater till styrelsen kräver ett brett kontaktnät och god människokännedom. Önskemålet är att ha tre personer i valberedningen, helst från olika delar av landet. Om du vet någon som passar in på ovanstående beskrivning – tipsa oss på info.

NFFF Arbetsstipendium
Sista ansökningsdag för ansökan om NFFF Arbetsstipendium (750 Euro) är den 30 september. Info och ansökningsblankett finns här.

Jubileumsbok – RSF 75 år
Vi har tagit fram en jubileumsbok som tar er ända tillbaka till 1946, då Riksförbundet bildades. Boken kostar 160 kr/st. Läs mer här.

Informationsbroschyr RSF
Samlad information om fördelarna med ett medlemskap i RSF.

Samarbetspartners

CEWE
Medlemmar i RSF får bl a 20% rabatt på alla bildprodukter. Läs mer här.

LogoModerskeppet.png

Medlemmar i RSF får rabatterat pris på abonnemang. Extra förmånligt för barn- och ungdomsverksamhet. Läs mer här.

Exponera! är vårt nyhetsbrev som skickas ca 10 ggr per år till de medlemmar som valt att prenumerera i sin medlemsprofil på hemsidan. Material i form av text och bild kan löpande skickas till redaktionen via epost till redaktion