RSF: Exponera! Nr 2 / 2022

Exponera! Nyhetsbrev från Riksförbundet Svensk Fotografi

Riksfototräffen 2022
Årets Riksfototräff, med Riksfotoutställningen och Riksfotostämman, äger rum 20–22 maj i Uppsala, med Uppsala Fotografiska Sällskap som arrangerande förening. Äntligen ser Riksfototräffen ut att kunna bli av – Efter två inställda år ser vi fram emot att kunna träffas. Det är dags att registrera sig och boka hotellrum i Uppsala. Det gör ni här.

Vad är Riksfototräffen? – RSFs årliga sammankomst av fotoklubbar och medlemmar där vi även presenterar årets vinnare i 5 olika kategorier av Riksfotoutställningen, samt RSFs Riksfotostämma (som motsvarar ett årsmöte) där viktiga saker som berör fotoklubbarna tas upp.

Varför bör jag åka dit? – För att dela upplevelsen med likasinnade och ta del av arrangörsklubben, Uppsala Fotografiska Sällskaps, agenda.

Händer det något annat kul där? – Förutom att mingla med fotografer från hela landet, titta på fotoutställningar, lyssna/titta på två kända fotografers föredrag om foto, så kan du gå runt i Uppsala, delta i de måltider som finns att tillgå och njuta av vad staden har att erbjuda. På lördagskvällen deltar vi i en Festmåltid, där ett stort antal utmärkelser av olika slag delas ut.

Hur funkar det praktiskt? – Du går in på länken här ovan, går till registrering av hotell och måltider.

Vad kostar det? – Kostnaden för måltiderna framgår av bokningsblanketten. Du får efter registreringen en bokningskod att använda vid hotellbokningen, som ger en rabatt på boendet.

Medlemsenkät
Under våren kommer delar av förbundsstyrelsen att genomföra en medlemsenkät via telefon, då det känns mycket angeläget att få svar på ett antal frågor från våra medlemsklubbar. Allt i syfte att fånga upp synpunkter och eventuella frågeställningar. Frågorna samt ytterligare information finner du här.

Styrelsen behöver dig!
RSF har för avsikt att förstärka förbundsstyrelsen med ytterligare två ledamöter.

  • En ledamot som ska fungera som webbredaktör, samt redaktör för Exponera!.
  • En ledamot som ska ansvara för kontakterna med våra befintliga samarbetspartners, och framför allt etablera nya.

Om du känner att något av dessa uppdrag skulle passa dig, och/eller om du har några frågor, kontakta Tommy Sjölund i Valberedningen 070-317 81 50, t.s(at)telia.com eller Förbundsordförande Nils-Erik Jerlemar 070-5610215, nejerlemar(at)gmail.com.

Nytt medlemssystem
Utvecklingsarbetet av det nya systemet som vi berättade om i förra numret, fortlöper. Mer information finner du här.

Ändrade poängkrav för RSF Utmärkelse
För att lättare uppnå de högsta valörerna ERSF/guld och ERSF/platina har vi justerat poängkraven för dessa nivåer. Info samt en färsk poängsammanställning finns här. Sista dag för ansökan är den 28 februari.

Årsbok 2021/2022 – KÖP FLER TILL LÄGRE PRIS! på exp
En prima gåva till alla bildintresserade! Totalt 106 sidor med bilder och ingen reklam! Alla bilderna är valda ur insänt bildmaterial från våra medlemmar. Läs mer här.

OBS! Håll era/dina uppgifter uppdaterade
Glöm inte att meddela oss när det sker förändringar i era klubbstyrelser. Läs mer här.

Motioner till Riksfotostämman
För att kunna behandlas vid Riksfotostämman skall motion vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre månader före stämman. Inkomna motioner skall delges de anslutna klubbarna senast två månader före stämman. Rätt att till Riksfotostämman inlämna motion tillkommer varje ansluten klubb eller enskild medlem av förbundet samt förbundets styrelse. Även medlem i ansluten fotoklubb kan inlämna motion om den är åtföljd av vederbörande klubbstyrelses yttrande.

RSF Förtjänstecken
Många fotoklubbar har ett fåtal eldsjälar att tacka för att verksamheten har kunnat bedrivas med kontinuitet från år till år. Ett bra sätt att uttrycka sitt tack för allt ideellt arbete är att förära dessa personer något av RSF:s Förtjänsttecken.
Observera att vi nu utökat med ett tecken i Platina, för 25 års förtjänstfullt arbete. Nytt är även att tecknet i Guld nu kan sökas utan att tecknet i Silver tidigare erhållits. Info finner du här.

Valberedningen behöver dig!
Valberedningens arbete är väldigt viktigt. Uppgiften att leta fram kandidater till styrelsen kräver ett brett kontaktnät och god människokännedom. Önskemålet är att ha tre personer i valberedningen, helst från olika delar av landet. Om du vet någon som passar in på ovanstående beskrivning – tipsa oss på info.

Inbjudan till Swedish International Exhibition 2022
RSF bjuder in fotografer från hela världen, amatörer såväl som professionella, till vår femte internationella utställning. Den följer regelverken från FIAP och flera andra internationella organisationer. Bilderna ska vara uppladdade senast den 15 februari. Läs mer här.

Ny samarbetspartner
Medlem i till RSF ansluten fotoklubb eller direktmedlem i RSF samt en medföljare till denne, får rabatt på inträdet, samt rabatt på allt i butiken. Läs mer här.

Samarbetspartner

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är LogoModerskeppet.png

Medlemmar i RSF får rabatterat pris på abonnemang. Extra förmånligt för barn- och ungdomsverksamhet. Läs mer här.

Exponera! är vårt nyhetsbrev som skickas ca 10 ggr per år till de medlemmar som valt att prenumerera i sin medlemsprofil på hemsidan. Material i form av text och bild kan löpande skickas till redaktionen via epost till redaktion