Bidrag till RSF Årsbok senast 15 juni

Missa inte att ni har möjlighet att skicka in bidrag till Riksförbundets årsbok.

Se https://www.svenskfotografi.org/bidrag-till-arsbok-2023-2024/ för mer information och instruktioner hur man går tillväga.